Page 1 - Laspartner-Magasin
P. 1

 Lås     Larm        Passage     Dörrautomatik    CCTV    Nycklar 

                                                Utgåva 1  / 95:- SEK

                     magasinet

Dörrautomatiker              DIGITALA
                      LÅS FÖR
Vad gäller enligt lag om          HEMMET
service och underhåll?
                        Gesäll &
Bandit mobil lämnar              Mästarbrev
tjuvarna chanslösa!
                         Ett bevis på
ILOQ                       yrkeskunnande,
                         med anor från
                         1300-talet.

iLOQ S10 Digital cylinder, utan batterier TELKEY mTAC det smarta
                      multifunktionslåset för många
Från 2-3 inbrott i veckan,         anvädningsområden som:
till inget lyckat inbrott         campingar, hotell, airbnb,
på 8 år, hur löste vi det?         föreningslokaler, idrottshallar,
                      mm.mm

                            SMART

                            Smarta
                            säkerhets
                            produkter

Brytskyddet som aldrig blivit

uppbrutet!                 Följ oss på
   1   2   3   4   5   6