GalleryPage sidan admininstreras via den personliga ”Mina publikationer” sidan. Mitt på varje publikation syns en GalleryPage knapp som styr publikationens synlighet på gallerisidan. När knappen är grön syns publikationen på sidan och när knappen är grå syns den inte.

Växla GalleryPage synlighet och ordning

GalleryPage sidans länk syns alltid i menyn, varifrån det alltid är enkelt att kolla hur sidan ser ut efter gjorda ändringar.

Den senast tillagda publikationen syns alltid först på gallerisidan och publikationernas ordning påverkas alltså av den ordning man lägger dem till sidan. Om man alltså vill att en äldre publikation hålls som först trots att det kommer nya publikationer till sidan så lyckas det med två klick. Genom att först ta bort publikationen i fråga från sidan och sedan lägga till den på nytt.