Page 10 - Tollco_Bankskapsbroschyr_v10422
P. 10

Bänkskåpsinsatser

  Standardformat

  30-40 x 60 cm 40-50 x 60 cm   50-60 x 60 cm         60-70 x 60 cm

  70-80 x 60 cm          80-90 x 60 cm            90-100 x 60 cm
                                           Bredd 70-80 cm
  Mät så här för att
  välja rätt format                                 Djup max 60 cm
  på insatsen:                        70-80 x 60 cm

  Mät skåpets yttre bredd.
  Exempel: om bänkskåpets yttre
  mått är mellan 70-80 cm väljer
  du bänkskåpsinsatsen som heter
  70-80 x 60 cm. Djupet på alla
  våra standardmodeller är 60 cm,
  det vill säga att skåpets djup
  får vara max 60 cm. Om du
  vill ha andra mått se kund-
  anpassade format.

  Kundanpassade format                    A B
                                C
  Vi kan ta fram insatser som är exakt anpassade till
  dina skåp. Detta spar mycket tid vid monteringen.
  Vi behöver då veta skåpets invändiga mått, angett
  i millimeter. Mät bredd (A) x djup (B), samt ange
  bottenskivans tjocklek (C) så att vi kan anpassa utviket.

10
   5   6   7   8   9   10   11   12